top of page

CONTACT US / 如您有任何疑問, 請隨時聯繫我們! 

Hwa Ruenn Express & Trade Co.Ltd

91/1413 Soi 56 Nuan Chan Rd.

Nuan Chan subdistric, Bueng Kum distric

Bangkok - Thailand 10230

Call +662-969-3598

Fax +662-9307001

ให้บริการโดย

บริษัท หัว รุ่ง เอ็กซ์เพรส แอนด์ เทรด จำกัด

91/1413 ซอยนวลจันทร์56

ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตุบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10230

โทร 02-969-3598

โทรสาร 02-930-7001

en.png
bottom of page